เรือไปเกาะหมาก: จองตั๋วเรือและจ่ายเงินอย่างไร

ขณะนี้บริษัทลีลาวดี สปีเโบ๊ท สามารถรองรับการจองตั๋วเรือไปเกาะหมากทางออนไลน์ และรองรับการจ่ายเงิน ที่สามารถทำได้ทางบัตรเครดิตออนไลน์เท่านั้นโดยผ่านทางบริการของเพย์สบาย (siampay กับ paypal) หรือสำหรับคนไทยทำได้โดยการ โอนเงินผ่านทางธนาคาร, เอทีเอ็ม, อินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง ซึ่งคุณจะได้รับข้อมูลและวิธีการโอนเงินจากอีเมล์เพื่อ ยืนยันการจองเรือสปีดโบ๊ทจากเรา

การจองตั๋วเรือออนไลน์ และการตอบรับ

การจองตั๋วเรือทางอินเตอร์เน็ตนี้จะเป็นการยืนยันแน่ชัดว่าผู้โดยสารจะมีที่นั่งสำหรับการเดินทางไป-กลับ เกาะหมาก ตามเวลาและเส้นทางที่ได้เลือกไว้เท่านั้น. ถึงอย่างไรก็ตามผู้โดยสารต้องกรอก ข้อมูลต่างๆของผู้โดยสารให้ชัดเจนที่หน้า แบบฟอร์มการจองที่นั่งเรือสปีดโบ๊ทจากแหลมงอบไปเกาะหมาก หลังจาก เราได้รับข้อมูลการจองแล้ว เราจะส่งข้อมูลเพื่อยืนยันการจองพร้อมทั้งการจ่ายเงินออนไลน์ไป ที่อีเมล์ที่ผู้โดยสารแจ้งไว้ภายใน 18 ชั่วโมง โปรดทราบด้วยว่าอีเมล์ที่เรายืนยันกลับไปนั้นอาจจะถูกปฏิเสธจากผู้ ออกแบบเว็บไซต์ที่ผู้โดยสารใช้อยู่ หรืออาจจะถูกเก็บไว้ในสแปมไฟล์ของผู้โดยสาร เนื่องจากข้อมูลยืนยันการจองของเรา นั้นจะมีข้อมูลและคำบางคำที่ทำให้ถูกปฏิเสธ และจัดให้อยู่ในข้อความสแปม

หลังจากที่ผู้โดยสารได้รับอีเมล์ยืนยันการจองตั๋วเรือ และทำการจ่ายมัดจำออนไลน์ตามลิงค์ที่ให้เรียบร้อยแล้ว ถ้าหากวันเดินทางไม่เร่งด่วนจนเกินไป เราจะจัดส่งใบยืนยันการจ่ายมัดจำ(voucher) ให้คุณภายใน 2-3 วัน ทำการ ซึ่งผู้โดยสารสามารถนำใบยืนยันนี้ไปแลกตัวเรือได้กับเจ้าหน้าที่บูธของเรือลีลาวดีสปีดโบ๊ท ที่ท่าเรือกรมหลวง หรือท่าท่า มะกะธานีเกาะหมาก

การจองตั๋วเรือสปีดโบ๊ทในกรณีเร่งด่วน

ด้วยเหตุที่เรากำลังอยู่ในช่วงปรับปรุงระบบการจองทางอินเทอร์เน็ตของเราอยู่นั้น จึงไม่สามารถรับจองตํ่วเรือ ในกรณีเร่งด่วนได้ ทั้งนี้ผู้โดยสารจึงต้องจัดหาตั๋วเรือและบริการเอง หากมีข้อสงสัยหรือมีข้อขัดข้องกับการจอง ตั๋วเรือสปีดโบ๊ท สามารถติดต่อเราได้ที่ออนไลน์แชทของเรา ที่ด้านบนของหน้านี้ หรืออาจจะส่งข้อมูลมา สอบถามได้ที่อีเมล์ที่เราระบุด้านล่าง

การยกเลิกและคืนเงิน

เนื่องจากค่าบริการที่ไม่แพง เราจึงสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจำหากผู้โดยสารยกเลิกการเดินทางด้วยเหตุผลที่เรา ต้องรองรับค่าใช้จ่ายต่างๆในการคืนเงิน ซึ่งมักจะเป็นสองเท่าของค่าตั๋วเรือ ทั้งนี้เราจะสามารถคืนเงินมัดจำได้ ก็ต่อเมื่อมีการจ่ายมัดจำตั๋วเรือจากบัตรเครดิตออนไลน์ซ้ำซ้อนกัน หรือจ่ายมัดจำที่มีจำนวนมากในครั้งเดียว

ผู้โดยสารมาไม่ทันเวลาเรือออก

ทางบริษัทมีเรือสปีดโบ๊ทที่ต้องไป-กลับในหมู่เกาะช้างนี้ ต้องเข้าและออกอย่างตรงเวลาทุกครั้ง ดังนั้น หากเราต้องจอดเรือรอผู้โดยสารไม่นานอาจจะรอได้ แต่นานมากกว่า10นาทีนั้นไม่สามารถรอผู้โดยสารได้ จึงขอแจ้งให้ทราบ ด้วยว่าเวลาในการเดินทางจากตัวเมืองตราดมาที่ท่าเรือกรมหลวง แหลมงอบ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ผู้โดยสารควรจะมาถึงท่าเรือก่อนเวลาเรือออกประมาณ 10-15 นาที